jueves, 22 de octubre de 2015

TRABALLO EN EQUIPO

Despois dun tempo de entrenamento empezamos o noso traballo por equipos, pero para iso deben de facer e consensur unha serie de cousas:

 *- ¿Cómo se vai a chamar o equipo?
 *- A imaxe do equipo. Un debuxo feito por todos de xeito consensuado.
 *- Os diferentes cargos dentro do equipo. ( Coordinador/a, Secretario/a, Raiña/Rei do silenzo, Encargada/o do material e orden, Encargada/o do tempo)
 *- As diferentes normas que cada equipo establecerá para funcionar ben.
 *- A avaliación do traballo de todos e cada un dos membros do equipo.

 Unha das consignas fundamentáis é que deben axudarse, non facer uns o traballo dos outros, senon axudar ao compañeiro/a que o precise, e iso alguns xa o fan moi moi ben .


No hay comentarios:

Publicar un comentario